Archive for the ‘szkoły tańca’ Category

Podstawowy katalog ruchów w breakdance

Podstawowy katalog ruchów w breakdance

Taniec breakdance nie jest jednorodnym tańcem. Nieposiana aż tak bardzo skomplikowanych i ściśle określonych układów ruchowych, jak to się ma przy tańcach standardowych. Każdy tancerz może zatem dokładać własne pomysły uatrakcyjniając, tym samym, wykonanie danego układu. Jednakże, jak przypadku każdego rodzaju tańca, również i breakdance, posiada kilka podstawowych elementów ruchowych. Należą do nich cztery grupy kroków: toprock, power moves, freeze, footwork. Każda grupa skupia się na innym elemencie naszego ciała. Oznacza to, że nie tylko operujemy nogami, ale także i rękami. Poza tym wszelkie ruchy odbywają się także w pozycji poziomej, to jest na podłodze danej sali. Rozpoczynając kurs nauki tańca breakdance jesteśmy zobligowani opanować wszystkie cztery grupy ruchów. Aby to zrobić dominować będą zajęcia poprawiające sprawność tancerzy. Trzeba bowiem umieć utrzymać własne ciało oraz doskonale opanować technikę manipulacji nim na wszystkie możliwe sposoby. Elastyczność ciała jest zatem bardzo ważnym elementem wykonania tanecznych układów breakdance. Wymienione kategorie stanowią jedynie kroki podstawowe tańca. Oznacza to, że nie możemy na nich opierać całej konstrukcji pokazu danego utworu muzycznego. Mają one nam pomóc w przejściu pomiędzy poszczególnymi elementami lub też wypełnić lukę w przypadku braku innych pomysłów na rozwiązania.