Musical

Musical

Musical jest jedną z wielu form teatralnych łączących w sobie muzykę, piosenki, dialogi mówione i oczywiście taniec. Opowieść, jaką przedstawia musical wyrażany jest poprzez słowa, muzykę, ruch i inne, wszelkie aspekty, które pomagają złączyć to wszystko w jedną, spójną całość. Musicale wykonywane są na całym świecie, zarówno w małych teatrzykach, jak też jako wysokobudżetowe produkcje wielkich teatrów. Współcześnie musicale są formami eklektycznymi i wielotworzywowymi. Oznacza to, ze korzystają z ogromnej ilości gatunków muzycznych, aż od hardrocka przez jazz, calypso, rap aż do najspokojniejszej muzyki klasycznej. W przedstawieniu musicalowym zobaczymy wszystko, od baletu, przez taniec klasyczny, a kończąc na współczesnym i stepowaniu. Musicale mają bardzo różny czas trwania. Bywają krótkie, jednoaktowe przedstawienia, ale też wieloaktowe, kilkugodzinne. Większość musicali zawiera się w zbiorze trwających od półtorej do trzech godzin. Takie przedstawienia zazwyczaj przedstawia się w dwóch aktach z jednym antraktem, czyli przerwą dziesięcio lub dwudziestominutową.

Balet Polski

Balet Polski

Jak na całym świecie, to i w Polsce też. Balet w Polsce zaistniał dzięki Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Nie był on jednak tancerzem. To na dworze Poniatowskiego działał pierwszy zespół baletowy w kraju. Kto by pomyślał, że ta sztuka tak się rozwinie. W tamtym czasie na dworze Poniatowskiego wystawiane były operybalety i balet d’action. Pierwszy stały zespół, który może pochwalić się swoją działalnością baletową powstał w tysiąc osiemset osiemnastym roku. Najlepsze lata tego zespołu to tysiąc osiemset trzydzieści siedem do tysiąc osiemset sześćdziesiąt. Zespół odniósł sukces, ponieważ miał w swoim skaldzie najlepszych. Byli to: M. Pion, Fillipo Taglioni i R Turczynowicz. Nie mogło również zabraknąć tam wybitnych tancerzy takich jak K. Turczynowiczowa, H. Cholewicka, A. Tarnowska i F. Krzesiński. Wbrew pozorom repertuar zespołu nie był zbyt nudny i podzielony, obejmował najsłynniejsze balety romantyczne i balety polskie. Przykładem jest „Wesele w Ojcowie”. Inne polskie przedstawienia baletowe: „Apollo i dziewczyna”, „Mazepa”, „Pan Twardowski”.

Historia baletu

Historia baletu

Historia baletu odnosi się głównie do kultury europejskiej. Umownie przyjęło się, że początkiem tego widowiskowego tańca będzie wystawienie w Paryżu, piętnastego października tysiąc pięćset osiemdziesiątego pierwszego roku, baletu dworskiego pod tytułem: „Circe – Ballet Comique de la Reine” co znaczy Balet komiczny królowej. Reżyserem tak ważnego widowiska kulturowego był Włoch Baldassarino do Belgiojoso. Zastanawiające jest to, skąd balet się wziął. Otóż stworzony został z renesansowych maskarad karnawałowych i triumfów, wówczas bardzo popularnych wśród Włochów, które przeobraziły się w widowiska pełne śpiewu, tańca muzyki i pantomimy. Specyficzny styl włoski baletu rozwija się od początku piętnastego wieku. Od tamtego czasu wyłapano kilku najlepszych przedstawicieli. Są to: Domenico da Piacenza oraz jego dwóch uczniów, Antonio Cornazzano i Guglielmo Ebreo. Tak było we Włoszech. Do Francji balet przyniosła ze sobą Katarzyna Medycejska. Pierwszy romantyczny balet „Sylfida” wyreżyserował Filippo Taglioni.

Balet

Balet

Balet jest to widowisko teatralne, którego głównym środkiem wyrazu jest taniec. Nie jest to zwykłe ruszanie się po parkiecie, posiada on swoją choreografię, którą odgrywa się w rytm muzyki na tle pięknych dekoracji. Balet jest marzeniem wielu małych dziewczynek, które kochają tańczyć. Wykształcenie się do roli baletnicy wymaga od tancerzy wytrwałości i cierpliwości, ale nie tylko od nich. W przedsięwzięciu jakim jest nauka tańca musi wziąć udział cała rodzina. Aby nasze dziecko mogło rozwijać się i czerpać korzyści z tego, co robi, musimy mu zapewnić odpowiednią opiekę. Co z tego, że zapłacimy grube pieniądze za to, że nasze dziecko pójdzie na te zajęcia, skoro nie pomożemy mu przez nie przebrnąć? Wspieranie naszego malucha należy do naszych obowiązków. Tak samo zresztą jak ćwiczenie z nim tego, czego uczy się w szkole tańca. Taka szkoła to nie tylko taniec, ale też miejsce spotkań naszego dziecka z kulturą, dzięki którym może zyskać plany rozwojowe na przyszłość. Nie powiedziane jest jednak, ze każdy się do tego nadaje.

Taniec rytualny

Taniec rytualny

Taniec rytualny towarzyszył ceremoniom religijnym. Pomysł narodził się w Hiszpanii. Z tamtego okresu pochodzą tańce przed świętym sakramentem, w dniu Bożego ciała. Takie ceremonie odbywały się w kościołach w Toledo, Walencji i Sewilli. Taniec jaki wykonywano nazywany był farsas santasy piadosas co oznacza obchody święte i pobożne. Były to wczesne jeszcze odmiany intermezzo, które wystawiano w kościołach i klasztorach. Fenomenem para liturgii rytualnej stał się taniec przed Świętym Sakramentem. Dlaczego? Na początku chór chłopięcy z katedry w Sewilli odgrywał regularnie spektakl przed świętym sakramentem, jednak arcybiskup Don Jaime de Palafax chciał tego zabronić. Aby się ratować, chłopcy wraz z dyrygentem pojechali do Rzymu, przedstawili papieżowi Eugeniuszowi IV swój taniec i otrzymali pozwolenie na wykonywanie go ceremonialnie, ponownie przedłużono je w tysiąc czterysta trzydziestym dziewiątym roku. Całość jest odgrywana do dziś, właśnie w Sewilli, w czasie obchodów Bożego Ciała.

Historia tańca

Historia tańca

Taniec był z ludzkością od zawsze. Jest najstarszą piękną sztuką, jaką można było zobaczyć, ale której nie zobaczymy teraz. Znajdziemy go w każdej epoce i kulturze pod najróżniejszymi postaciami. Od tysiącleci ludzie przekazywali swoje opowieści poprzez taniec, używali go do wywoływania deszczu, był to tak zwany taniec deszczu. Tańczono go jednak także aby spowodować wzrost urodzaju i zapewnić pomyślność łowów, nie tylko w czasie suszy. Wielu wojowników tańcem wzbudzało odwagę, w sobie, przed nadchodzącą walką. Jak wyglądały najstarsze tańce nie wiadomo. Powód jest prosty: taniec nie pozostawia po sobie śladów, które możemy dotknąć i odtworzyć ruchy tancerzy. W kulturze europejskiej najwcześniejsze wiadomości o tańcu znajdziemy u Homera, opisuje on w Iliadzie grecką choreę. Do naszych czasów dotrwał także opis tańca króla Dawida przed Arką Przymierza ze Starego Testamentu. Stąd taniec ma swoje korzenie nie tylko w kulturze i sztuce, ale też religii oraz jest wykorzystywany w tych dziedzinach, do dziś.

Taniec

Taniec

Taniec jest to zespół zjawisk ruchowych, który powstaje pod wpływem emocji. Zadaniem tancerza jest skoordynować go z muzyką. Taniec powstaje pod wpływem bodźców emocjonalnych, jest transformacją ruchów naturalnych. Każdy ruch jest formą pewnego określonego układu. Taniec bardzo często jest też przejawem kultury związanym z danym środowiskiem i funkcją. Najbardziej rozpowszechniona definicja tańca to po prostu poruszanie się w rytm muzyki, parami, w grupie lub w pojedynkę. Każdy z nas potrafi wyobrazić sobie taniec, potrafi powiedzieć czym jest a także rozpoznać, jednak nie każdy potrafi tańczyć. Taniec jest zaliczany do czynności kulturalnych. Bardzo często zajęcie te staje się częścią choreoterapii. Ruch tancerza zawsze jest celowy, zdarza się że jest mniej lub bardziej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Z racji tego, ze taniec jest formą komunikacji niewerbalnej bardzo ważny w nim jest rytm. Może dlatego w przypadku tańców religijnych, ktoś kiedyś użył stwierdzenia: „Taniec jest modlitwą nóg”.

Nauka breakdance w warunkach domowych

Nauka breakdance w warunkach domowych

Nie wszyscy dysponujemy odpowiednimi warunkami do realizacji ćwiczeń z zakresu tańca breakdance. Musimy bowiem posiadać, po pierwsze, odpowiednią przestrzeń lokalową. W domkach jednorodzinnych oraz większych powierzchniach mieszkalnych zdecydowanie łatwiej o takie miejsca, aczkolwiek nie jest to obligatoryjne. W mieszkaniach blokowych jednak nie możemy sobie pozwolić na taką swobodę. Większość treningów odbywa się zatem poza miejscem zamieszkania. Pragnący również w domu oddać się procesom treningowym muszą odpowiednio dobrać wykonywane elementy taneczne tak, żeby nie narazić siebie na kontuzję, a poszczególne wyposażenie domowe na zniszczenia. Możemy praktykować w domach ćwiczenia kroków tanecznych oraz ruchów pozostających w pozycji stojącej. Zdecydowanie powinniśmy unikać różnorodnych przewrotów oraz podskoków, które mogą narazić nas na nieprzyjemności. W domach mieszkalnych zatem możemy jedynie w ograniczonym stopniu realizować swoje zainteresowania taneczne. Powinniśmy także pamiętać o naszych sąsiadach. Breakdance wymaga podkładu muzycznego, który nie zawsze odpowiada wszystkim mieszkańcom danego bloku. Nie powinniśmy zatem narażać ich na ciągłe znoszenie naszej muzyki. Ćwiczmy zatem w ograniczonym zakresie oraz przy ściszonej muzyce.

Breakdance sposobem na resocjalizację

Breakdance sposobem na resocjalizację

Taniec breakdance jest stosunkowo modnym oraz nowoczesnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Wiele młodych osób zdecydowanie chętnie korzysta z takich ofert rozrywki oraz dodatkowych zajęć rozwijających. Z uwagi na szereg pozytywnych właściwości, elementy tańca breakdance można wykorzystywać także w procesach resocjalizacyjnych. Młode osoby, które wykazują jakiekolwiek niedostosowania społeczne, często zostają pozostawione same sobie oraz bez odpowiednich form dalszej pracy nad sobą. Niewielu wierzy w potencjał breakdance i nie kwalifikuje go, jako metody pracy z trudną młodzieżą. Ponadto, strój oraz muzyka stosowana w tego typu stylu tanecznym sprawiają, że kojarzą się one raczej z działalnością szkodliwą społecznie, a nie pozytywną. Nic bardziej mylnego. Tanie breakdance potrafi wywierać bardzo korzystny wpływ na jednostkę. Podstawowym argumentem jest poznanie zupełnie nowego środowiska społecznego. Tancerze tworzą swoja własną rodzinę, która spotyka się ze sobą podczas treningów, czy różnorodnych imprez tanecznych. Taniec jest także układem grupowych, co pozwala  poznać zasady współistnienia oraz współdziałania w określonej grupie społecznej. Breakdance jest również możliwością pokazania siebie za pomocą konkretnego układu tanecznego.

Serwisy internetowe zarabiają na breakdance

Serwisy internetowe zarabiają na breakdance

Internet, jako jedno z najbardziej nowoczesnych oraz rozpowszechnionych mediów służących celom komunikacyjnym zarabia również w zakresie breakdance. Nie chodzi tutaj wcale o internetowe promowanie sklepów oraz producentów wybranych artykułów związanych z tańcem breakdance. Oni także istnieją w Internecie oraz odgrywają w nim bardzo ważną rolę. Oprócz typowo marketingowych rozwiązań tanecznych, w zakresie wirtualnej rzeczywistości istnieje wiele portali oraz stron, gdzie zwolennicy oraz uczestnicy kursów tanecznych mogą poznawać siebie oraz dyskutować o różnorodnych problemach związanych z ich działalnością taneczną. Tego typu fora oraz portale cieszą się znaczną popularnością wśród tancerzy. W ten sposób tworzą oni grupy, które ściśle trzymają się ze sobą oraz współpracują. Internetowy rozwój breakdance opiera się, przede wszystkim, na tego typu propozycjach administratorów. Ponadto, w strukturze świata wirtualnego, znajdziemy także różnorodne portale muzyczne breakdance oraz takie strony, które zawierają wyjaśnienia związane z tańcem oraz szereg filmików z wybranych imprez tanecznych. Można zatem nie tylko poznać ciekawych ludzi, ale także rozwinąć swoje wiadomości z tańca breakdance oraz poznać wybrane układy taneczne, czy samą muzykę.