Cavalieri i Peri

Emilio de Cavalieri (ok. 1550—1602) był przez długie lata intendentem koncertów w Rzyffrie i Florencji. Pisał alegorie (Rappresentazione di anima e di corpo) i sceny dramatyczne, z których zachowały się tylko fragmenty. Stosował recytatyw, który odegrać miał tak wielką rolę w pierwszych operach włoskich. Jacopo Peri (1561 — —1633), kapelmistrz na dworze medycejskim. śpiewak, organista i kompozytor, stwo­rzył do tekstu Ottavia Rinucciniego dzieło, które niestety nie zachowało się do naszych czasów. W ten sposób nie mamy pojęcia, jak wyglądała wystawiona na dworze Cor-siego Dafne.

 

Mamy wszakże dzieło nieco późniejsze, dramma per música tychże auto­rów: Euridice (powstała w 1600 r., przy kompozytorskim współudziale innego muzy­ka, Cacciniego).

Kochani, jestem instruktorem tańca nie tylko z zawodu lecz także z prawdziwej, głębokiej pasji. Z całą pewnością wielu z Was kocha tę formę wyrażania siebie jednak zdaję sobie sprawę, że są wśród Was również tacy, którzy traktują go tylko jako chwilową formę rozrywki w wolny weekend. To właśnie te osoby chciałbym zachęcić do zagłębienia się w temat i odszukania w tańcu głębszego sensu. Taniec bowiem to piękny sposób na rozładowanie i wyrażenie rozmaitych emocji.