Fale radiowe

Fale radiowe to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które wytwarzane jest poprzez nadajniki zasilane prądem przemiennym o odpowiedniej częstotliwości. Obecnie za fale radiowe uznaje się fale, których częstotliwość zawiera się w zakresie od 3kHz do 3THz. W zależności od długości fale podzielić można również na różne pasma radiowe. Fale radiowe występują nie tylko ze względu na działalność człowieka, ale również z przyczyn naturalnych. Do zdarzeń, które emitują fale o częstotliwości radiowej zaliczyć można wyładowania atmosferyczne, zjawiska geologiczne, zorze polarne. Fale radiowe emitowane są również przez gwiazdy oraz radiogalaktyki. Człowiek wytworzyć może fale radiowe w sposób zamierzony, bądź też przypadkowo. Zamierzone wytwarzanie fal radiowych odbywa się przez nadajnik, czyli antenę. Przypadkowe fale radiowe to różnego rodzaju zakłócenia. Wywoływane są one przez instalacje i urządzenia, które do swojej pracy wykorzystują prąd przemienny. Fale radiowe powodować może również eksplozja nuklearna. Fale, ze względu na środowisko, w jakim się rozchodzą, podzielić można na fale przyziemne, fale troposferyczne, fale jonosferyczne oraz fale, które rozchodzą się w przestrzeni kosmicznej.

Kochani, jestem instruktorem tańca nie tylko z zawodu lecz także z prawdziwej, głębokiej pasji. Z całą pewnością wielu z Was kocha tę formę wyrażania siebie jednak zdaję sobie sprawę, że są wśród Was również tacy, którzy traktują go tylko jako chwilową formę rozrywki w wolny weekend. To właśnie te osoby chciałbym zachęcić do zagłębienia się w temat i odszukania w tańcu głębszego sensu. Taniec bowiem to piękny sposób na rozładowanie i wyrażenie rozmaitych emocji.