Riegger i Sessions

kompozytorzy riegger i sessions

Dwaj twórcy amerykańscy wymagają bliższego poznania z uwagi na ich pionierską działalność w dziedzinie nowej kompozycji. (Constantin) Wallingford Riegger (1885—1961) studiował i przez kilka lat działał w Berlinie. Wykładowca wielu amery­kańskich uczelni muzycznych, Riegger był pierwszym rodowitym Amerykaninem, który stosował dodekafonię (swobodną, niezależną od pierwotnego schematyzmu i rygoru). Był urodzonym radykalistą dźwiękowym, bezwzględnym w swoim dysonan­sowym języku dźwiękowym.

 

Napisał szereg symfonii, uwertur, koncertów instrumen­talnych i dzieł wokalnych. Roger Sessions (ur. 1896) również studiował w Europie (działał we Włoszech i w Niemczech). Wraz z A. Coplandem był organizatorem ważnej placówki Copland-Sessions Concerts ( 1928). Jest twórcą oryginalnym i bezkompromi­sowym, autorem dzieł symfonicznych, koncertów instrumentalnych, utworów kame­ralnych i oper (m. in. Montezuma, 1947—1962).

Kochani, jestem instruktorem tańca nie tylko z zawodu lecz także z prawdziwej, głębokiej pasji. Z całą pewnością wielu z Was kocha tę formę wyrażania siebie jednak zdaję sobie sprawę, że są wśród Was również tacy, którzy traktują go tylko jako chwilową formę rozrywki w wolny weekend. To właśnie te osoby chciałbym zachęcić do zagłębienia się w temat i odszukania w tańcu głębszego sensu. Taniec bowiem to piękny sposób na rozładowanie i wyrażenie rozmaitych emocji.