Jeśli chodzi o zainteresowania, jest ich tak dużo, jak ludzi ...

W ubiegłych latach można było zaobserwować rosnące zainteresowanie tańcem. Jedną ...

Lubicie tańczyć, a może jeszcze nigdy nie mieliście okazji spróbować? ...

Jednym z najwybitniejszych bodaj rewolucjonistów muzycznych był Edgar Varèse (1883—1965). ...

Istotą jazzu była zawsze improwizacja. Jedynym zapisem był tu zapis ...

Nowe pojmowanie faktury muzycznej i czasu wprowadzili Terry Riley i ...

Dwaj twórcy amerykańscy wymagają bliższego poznania z uwagi na ich ...

Giuseppe Torelli (1658—1709) był (przypuszczalnie) twórcą koncertu na skrzypce z towarzyszeniem instrumentów (napisał 6 dzieł tego typu). Działał zrazu jako ...

W Hamburgu działał też inny mistrz niemiecki — Georg Philipp Telemann (1681 — —1767), wykształcony w dziedzinie filozofii i prawa, ...

Na początku XVIII wieku pojawia się we Włoszech szereg wybitnych indywidual­ności, którym przewodzi genialny skrzypek, pedagog i kompozytor Giuseppe Tartini ...

Wcześnie w muzyce wprowadzona zasada improwizacji opiera się na jednoczesnym wynajdowaniu i realizowaniu pewnego spójnego stylistycznie rodzaju muzyki. Nie ma ...

Stanisław Sylwester Szarzyński żył i działał na przełomie XVII i XVIII wieku (dokład­ne daty nie są znane). Był czołowym przedstawicielem ...